ΠΡΟΦΙΛ

Eίμαστε μία αστική εταιρεία Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Η Επωνυμία της Εταιρείας είναι ΦΙΛΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΦΑΟΣ).  Η εταιρεία θα εμφανίζεται στις συναλλαγές της με τους τρίτους με το διακριτικό της τίτλο «ΦΩΣ » και στα Λατινικά «FOS».

Η εταιρεία έχει πρώτιστα κοινωφελή χαρακτήρα, έτσι η συμμετοχή και η δραστηριοποίηση σ’ αυτήν βασίζεται στις αρχές του εθελοντισμού και της μέγιστης δυνατής συναίνεσης.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

Φ.Α.Ο.Σ. Φιλική Αναγεννησιακή Ομάδα Συνεργασίας

ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ:

«ΦΩΣ»