ΣΚΟΠΟΙ

Η εταιρεία έχει πρώτιστα κοινωφελή χαρακτήρα, έτσι η συμμετοχή και η δραστηριοποίηση σ’ αυτήν βασίζεται στις αρχές του εθελοντισμού.

Οι θεμελιώδεις σκοποί της εταιρείας είναι οι κάτωθι:

Η βελτίωση της ποιότητας ζωής του Έλληνα πολίτη.

Η αναβάθμιση του  περιβάλλοντος.

Η παροχή εθελοντικής αρωγής σε κοινωνικά προβλήματα.

Η ανάπτυξη αγαθοεργούς δράσης πάσης  μορφής προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και η επιτέλεση πράξεων φιλανθρωπικού και ανθρωπιστικού περιεχομένου.

Η επικοινωνία με τους πολίτες σε καθημερινή βάση και η διαρκής ενημέρωση των πολιτών και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, αναφορικά με τις συνθήκες ζωής και των τρόπων περαιτέρω ανάπτυξης της ευημερίας τους.

Η παροχή τεχνογνωσίας και η με κάθε τρόπο επιστημονική συνδρομή για τη συνεχή και τακτική ενημέρωση του κοινού.

Η μελέτη των προϋποθέσεων και η εκτέλεση προγραμμάτων για μια ουσιαστική προσέγγιση της φιλίας και της συνεργασίας μεταξύ κρατών και πολιτών.

Η  μελέτη, η εκπόνηση  και η εκτέλεση  προγραμμάτων παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας.

Η ανάπτυξη δράσης για την προαγωγή της ισότητας ευκαιριών και της καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας.

Η συνεργασία με άλλους φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού και η συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά και Εθνικά προγράμματα.

Η   διοργάνωση   και  η επιχορήγηση  εκθέσεων πάσης    μορφής και  εκδηλώσεων   επιστημονικού, πολιτιστικού και καλλιτεχνικού περιεχομένου.   Επίσης η διοργάνωση συναντήσεων, συνεδρίων, συμποσίων, διαλέξεων, σεμιναρίων, επιστημονικών  ημερίδων.

Η πρόσκληση και φιλοξενία προσωπικοτήτων από όλο τον κόσμο από τον χώρο της πολιτικής, των επιστημών, των γραμμάτων και των τεχνών.

Η έκδοση εφημερίδας, βιβλίων, περιοδικών και εν γένει έντυπου υλικού παντός περιεχομένου πολιτικού, καλλιτεχνικού ή επιστημονικού καθώς και η παραγωγή και έκδοση οπτικοακουστικών μέσων.

Η δημιουργία και λειτουργία βιβλιοθηκών, εργαστηρίων, εκπαιδευτικών  κέντρων και χώρων  τεχνολογικής έρευνας .

Η προσφορά επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης σε μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές σε συνεργασία με διεθνείς δημοσίους και ιδιωτικούς φορείς.

Η θεσμοθέτηση, προκήρυξη και απονομή «Βραβείων» όπως και η θεσμοθέτηση, προκήρυξη και χορήγηση υποτροφιών για ανώτατες και μεταπτυχιακές σπουδές  στον τομέα  των τεχνών και των επιστημών.

Η διατήρηση, η διάσωση και η διάδοση ηθών και εθίμων, μνημείων και ιστορικών κτιρίων, πολιτιστικών και λαογραφικών στοιχείων και κοινωνικών πρακτικών που συγκροτούν την έννοια της παράδοσης και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η  προβολή  της Ελλάδας.