ΜΕΣΑ

Ανακοινώσεις και δελτία τύπου, συνεντεύξεις και αρθρογραφία στα έντυπα Μ.Μ.Ε., συνεντεύξεις και οργάνωση εκπομπών στα ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε..

Οργάνωση,   συνδιοργάνωση   ή   συμμετοχή   σε  πολύμορφες εκδηλώσεις, ημερίδες, συνέδρια, δημοσκοπήσεις κλπ

Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα.

Συμμετοχή   σε   ελληνικές   και   διεθνείς   ενώσεις,   όργανα   συμμετοχικών διαδικασιών   και   διαδικασίες   δημοσίου   διαλόγου   και   παρέμβασης   με αντικείμενο την προώθηση των στόχων της εταιρείας.

Οργάνωση,   συνδιοργάνωση   ή   συμμετοχή   σε   συμβολικές   ακτιβϊστικές ενέργειες,   καμπάνιες  που  στοχεύουν  στην  ευαισθητοποίηση  της  κοινής γνώμης σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο της εταιρείας.

Ίδρυση ή συμμετοχή σε άλλες εταιρίες, ιδρύματα ή νομικές ενώσεις με ίδια ή παρεμφερή δραστηριότητα.

Έκδοση περιοδικού εντύπου, βιβλίων και άλλων φυλλαδίων παρεμβατικού. ιστορικού και επιστημονικού χαρακτήρα.

Λειτουργία ιστοσελίδας της εταιρείας.

Παρεμβάσεις νομικού χαρακτήρα προς υπεράσπιση των βασικών σκοπών της εταιρείας.